Algemene STIPPE STAPPE afspraken

Op deze pagina vind ja algemene afspraken ivm de werking in onze kleuterschool.  algemene-stippe-stappe-afspraken
Voor meer klasgebonden info verwijzen we graag naar de klaspagina van jouw kleuter. Daar kan je het infoboekje van de klas downloaden.
Het schoolreglement kan je hieronder terugvinden.

Afspraken in Stippe Stappe Kleuterschool : nuttige LINKS en DOCUMENTEN

Hieronder kan je belangrijke links vinden naar onze hoofdwebsite, naar de Lagere School en het Schooltje in 't groen, naar de kinderopvang, .....
Verder zijn er ook documenten te downloaden. Klik op een van de onderstaande buttons.

Afspraken in Stippe Stappe Kleuterschool : algemene-stippe-stappe-afspraken

 

BRENGEN EN AFHALEN VAN JE KLEUTER

Zet je kleuter af aan het poortje en laat hem/haar zelfstandig naar de speelplaats gaan.
Ouders die langs de Nonnenstraat komen, nemen de zijkant van de kleuterschool en ga via deze weg naar de kleuterspeelplaats.
Gelieve niet op de speelplaats te blijven staan, zo bewaren we een goed overzicht op de speelplaats.

Fietsjes kunnen geparkeerd worden aan de fietsenrekken aan het zwembad of Nonnenstraat (aan het zwarte poortje).

Afhalen van de kleuters: twee juffen/meester komen jullie halen aan de twee poorten. Alle kleuters geven een high five, knuffel, handje,… aan de juf voor ze naar hun mama, papa,… gaan, zo weten we goed of er voor elke kleuter iemand is om hem/haar te komen ophalen.

Op de speelplaats staan lijnen… gelieve achter de lijn te blijven! Je kleuter komt naar je toe, nadat hij/zij een high five,… heeft gegeven. Zo bewaren we een goed overzicht op onze rijen.

Let op: kom je je kleuter vroeger afhalen – om welke reden ook – vul dan het formuliertje in. Dit krijg je van de juffen op de infoavond, maar je kan dit ook downloaden via de website.

ELKE VOORMIDDAG GEZOND

Elke voormiddag eten we fruit (of groente). In de namiddag kan je kiezen en kan je dus ook een koek eten.
Laat je kleuter genieten van hapklaar fruit of groente (in een goed afgesloten doosje, geschild).

DRANKMOMENT/REFTER

In de klas hebben we minstens 2 vaste drankmomenten. Er is ook een drankmoment tijdens de middag, als je kleuter blijft ineten.
Geef je kleuter een goed hanteerbare en goed sluitbare drinkfles mee. Op school drinken we enkel water!

 

SNOTTY SNOTTER PROJECT

In de klas hebben we een snotty-snotterdoos staan. Zo willen we een berg verloren zakdoeken vermijden. Wil je ons Snotty Snotter project steunen? Dan mag je vrijblijvend een doos tissues meegeven met je kleuter naar de klas. Dit kan op eender welk moment van het jaar. Samen maken we er een snottervrij schooljaar van! Alvast bedankt!

INETEN EN OPVANG

Kleuters die die dag blijven ineten, hangen een ineetkaartje aan hun boekentas. Dit kaartje heeft de kleur van het klassymbool.
Vraag er naar bij de juf.
Gaat je kleuter naar de opvang (Dolfijn), hang dan die dag de blauwe sleutelhanger van Dolfijntje aan de boekentas.
Op die manier is het voor je kleuter en de juf duidelijk.

SPEELKLEDIJ en PANTOFFELS

In onze klas wordt druk geschilderd, geknutseld, gekleefd,… Ondanks onze schildersschortjes is een ongelukje gauw gebeurd. We laten de kinderen ook zoveel mogelijk ravotten in de zandbak of op het gras, lekker fietsen… en dit ook bij minder goed weer. Laat je kind daarom in echte speelkledij naar de klas komen!

We dragen pantoffels in onze klas! Lekker huiselijk! Zo kunnen we in alle seizoenen genieten van onze speelweide en houden we onze klasjes gezellig en proper.

BEWEGINGSOPVOEDING - BODYMAP - ZWEMMEN

Twee keer in de week gaan onze kleuters turnen met meester Jonas.

Op school werken we rond bodymap. Dit zijn motorische oefeningen die de gehele ontwikkeling van kinderen stimuleren. Op de website van de school http://bodymapks.basisschool-calasanz.be/#!home kan je spelletjes terugvinden die je met je kleuter thuis kan doen. Een aanrader!!!!
Hoe meer de kinderen bewegen, hoe beter ze op alle vlakken zullen ontwikkelen. Dus zeker doen!!!
Meer info: http://www.bodymap.be/ouders/

De kleuters van de tweede kleuterklas gaan op het einde van het schooljaar 1 keer zwemmen. In de laatste kleuterklas gaan we vijf keer zwemmen en doen we spelenderwijs aan watergewenning.

algemene-stippe-stappe-afspraken

FIJNE MOTORIEK – SCHRIJFDANS - KRULLENBOL

De fijne motoriek is belangrijk in de ontwikkeling van uw kind. Hieraan werken we aan de hand van allerlei spelletjes, oefeningen,…

We werken in alle kleuterklassen met schrijfdans. Bij de peuters en jongste kleuters werken we vooral met sensorisch materiaal, bij de oudste kleuters gaan we over tot allerlei schrijfmaterialen. We voeren op muziek grote motorische bewegingen uit en zetten deze daarna om tot grote schrijfbewegingen op papier.

Vanaf drie jaar werken we ook met Krullenbol, een speelse methode om de schrijfmotoriek te stimuleren. Deze methode heeft een leerlijn voor de eerste, tweede en derde kleuterklas. Van kleikaarten tot het leren schrijven van schrijfpatronen.

Om vlot te leren schrijven is het belangrijk dat je kind zijn/haar potlood op de juiste manier hanteert. Daarom willen we vragen om hier thuis ook aandacht aan te geven. Let op: we schrijven onze naam enkel in DRUKLETTERS en NIET in schrijfletters.

POPPENKAST

Op vrijdag staan de poppen van de poppenkast klaar om een leuke poppenshow te geven voor de ganse kleuterschool!

AXENROOS

Aan de hand van de dieren van de axenroos werken we op school aan sociale vaardigheden. Elke maand staat er een ander dier in de kijker!

TAKENBORD

Aan de hand van een wekelijks takenbord werken we aan de werkhouding van je kleuter. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf de eerste kleuterklas tot in de 3de kleuterklas.

PUZZELRUPS MET RUPSJE NOOITGENOEG

Doorheen de kleuterjaren stimuleren we het puzzelen aan de hand van Rupsje Nooitgenoeg. Elk kind puzzelt op zijn of haar niveau.

INTEGRATIE 3DE KLEUTERKLAS – 1STE LEERJAAR

Om onze kleuters te laten kennismaken met het eerste leerjaar, organiseren we regelmatig themadagen. Hier gaan onze kleuters in gemixte groepjes met leerlingen uit het eerste leerjaar, samen activiteiten doen bij de juffen. Daarna gaan onze kleuters ook echt het eerste leerjaar verkennen en komen de leerlingen terug spelen in het eerste leerjaar.

De eerste drie maanden organiseren we ook terugkommomenten voor de leerlingen van het eerste leerjaar

ZORG

Juf Hanne is onze onze zorgjuf in de kleuterschool.
Zij zal extra ondersteuning bieden in de klasjes.
Samen met de kleuters doet ze leuke activiteiten om te ontwikkeling te ondersteunen.

Ook juf Griet zal je regelmatig in onze kleuterschool zien!

algemene-stippe-stappe-afspraken

ZINDELIJKHEIDSTRAINING

Wanneer je kind naar school mag komen, wordt er verwacht dat hij/zij droog is.
Wanneer dit nog niet het geval is, bespreek je dit even met de juf.
In de peuterklas en de 1ste kleuterklas krijgen de kleuters een stippenzak voor reservekledij.

 

OPVOLGEN ONTWIKKELING, OUDERCONTACT

Doorheen het schooljaar observeren we de ontwikkeling van je kleuter en brengen deze in kaart aan de hand van het kindvolgsysteem.  Op die manier verruimen we de blik op wat je kleuter allemaal al kan. Op het oudercontact praten we over de ontwikkeling van je kleuter.

 

Voor meer klasgebonden info verwijzen we graag naar de klaspagina van jouw kleuter. Daar kan je het infoboekje van de klas downloaden.

algemene-stippe-stappe-afspraken